Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Ovime se daju informacije o prikupljanju osobnih podataka, svrsi prikupljanja, povjerljivosti, načinu korištenja te ostala pitanja o zaštiti osobnih podataka.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

Službenom web stranicom www.dnd-virje.hr  upravlja voditelj obrade – DRUŠTVO NAŠA DJECA VIRJE sa sjedištem u Virju na adresi: Trg Stjepana radića 7, OIB: 54002370600.

DRUŠTVO NAŠA DJECA VIRJE prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.

DRUŠTVO NAŠA DJECA VIRJE  prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade,  razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.

O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.

U skladu sa našom zadaćom, objavljujemo fotografije koje se slikaju na javnim skupovima, skupštini, te radu s djecom i objavljujemo ih na službenoj Internet stranici u svrhu promocije našeg rada.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Službeni kontaktni podaci za zaštitu podataka:

  • DRUŠTVO NAŠA DJECA VIRJE
  • adresa: Trg Stjepana Radića 7, Virje
  • e-mail: dndvirje@gmail.com
  • službenik za zaštitu podataka: Marina Makar, tajnica DND-a Virje