Kreativna skupina Iskrice

Kreativna skupina Iskrice

Kreativna skupina Iskrice je izvanškolska aktivnost djece u dobi od 7 do 14 godina. Aktivnosti dječjih foruma odvijaju se jedan puta tjedno, a uoči blagdana i praznika i više puta tjedno ovisno o programskim aktivnostima.

Osnovne aktivnosti su radionice gdje kroz igru i kreativno izražavanje uče izrađivati nove predmete kroz razne tehnike i izrađivati likovne radove. Pored svega kroz igru i zabavu uče se međusobnom uvažavanju. Uvježbavaju programe za nastupe na priredbama uz Majčin dan, Dan obitelji, Dan općine i na prosinačkim svečanostima prilikom darivanja djece. Sudjeluju u izradi i prodaji vlastitih radova.

Ciljevi osnivanja i rada kreativnih radionica:

Razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti i kreativnog izražavanja, te učenja novih tehnika izrade i obrade materijala. Razvijanje komunikacije i kreativnog javnog izražavanja u krasnoslovlju i plesu. Osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnome demokratskom društvu.