Program rada i ciljevi

Program rada i ciljevi

Ostvarivati prioritetna programska područja Saveza DND Hrvatske iz „Strategije Saveza DND-a:

Programi Saveza uvršteni su u Nacionalnu strategiju za prava djece u Republici Hrvatskoj (Dječji forumi, Dječja vijeća, Gradovi i općine – prijatelji djece i Za osmijeh djeteta u bolnici),

 • zagovaranje i ostvarivanje dječjih prava i aktivnog dječjeg sudjelovanja te stvaranje jednakih mogućnosti za svu djecu,
 • aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme u područjima: izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje, zdravlje i sigurnost djece, prevencija pretilosti i promocija zdravih životnih stilova, prevencija nasilja među djecom i neprihvatljivog ponašanja među djecom, kultura, rekreacija te humanitarno djelovanje,
 • podrška roditeljima u odgoju djece,
 • jačanje vrijednosti volonterstva u zajednici (odgoj za volontiranje i volonterski rad)

 

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DND-a Virje

 

1. JAČANJE DJEČJE PARTICIPACIJE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Aktivnosti:

 • osnivanje Dječjih foruma za ostvarivanje prava djeteta,
 • obilježavanje Dana Konvencije UN-a
 • obilježavanje Dječjeg tjedna
 • obilježavanje datuma važnih za život djece
 • edukacija za nove voditelje  Dječjih foruma

 

Očekivani rezultati:

 • razvoj Dječjih foruma i njihovo uključivanje u mrežu Dječjih foruma u Hrvatskoj
 • podizanje kvalitete i većeg stupanja dječje participacije u lokalnoj zajednici
 • jačanje medijske promocije aktivne dječje participacije
 • aktivno uključivanje i podrška kampanjama za dječja prava i globalne ciljeve za održivi razvoj
 • smanjenje nasilja među vršnjacima u osnovnim školama
 • zagovaranje prava i uključivanje ranjivih skupina djece u aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

 

Ciljna skupina: djeca u Dječjim forumima i Kreativnoj skupini Iskrice, odrasli voditelji i mentori, voditelji i volonteri iz Društava Naša djeca, opća populacija osnovnoškolske djece, Općina Virje, partnerske organizacije, šira društvena javnost.

Vremenski okvir: tijekom godine, prema projektnim planovima.

 

2. POTICANJE I PROMOCIJA KULTURNO- UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA, ZDRAVLJA I ZDRAVIH ŽIVOTNIH NAVIKA

Aktivnosti:

 • kreativne radionice
 • ljetne radionice
 • ostali jednogodišnji i višegodišnji projekti 
 • obilježavanje značajnih dana: Dan igara, Dječji tjedan, Martinjske igre, Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta, božićne radionice i druženje s obitelji, Valentinovo, maškare, Dan ružičastih majica, Dan žena, Dan očeva, Svjetski dan voda, Svjetski dan šuma, Svjetski dan osoba s Down sindromom,  obilježavanje Dana obitelji i Majčinog dana prigodnom priredbom, Dan planeta Zemlje itd.
 • Dan zdravlja – promocija zdravlja i zdravih životnih navika
 • edukacija voditelja kulturno-umjetničkih aktivnosti

 

Očekivani rezultati:

 • promocija kulturno-umjetničkog amaterizma u radu s djecom
 • ojačane kompetencije za umjetnički odgoj volontera iz DND iz područja plesne, dramske, lutkarske, likovne, filmske, multimedijalne umjetnosti te narodne i kulturne baštine
 • promicanje igre, dječjeg stvaralaštva, kvalitetne igračke i slikovnice, zaštite kulturne baštine
 • promicanje kreativnog i stvaralačkog organiziranog slobodnog vremena djece i roditelja
 • obogaćivanje kulturnih događanja u gradu

 

Ciljna skupina: djeca svih dobi, roditelji, odgojno-obrazovne ustanove, lokalna zajednica

Vremenski okvir: prema projektnim aktivnostima tijekom godine

 

3. SURADNJA DND-a sa srodnim udrugama

Aktivnosti:

 • povezivanje i umrežavanje s partnerima iz regije na području dječjih prava, aktivne dječje participacije, izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja, kulture, zdravlja.
 • razmjena iskustava i suradnja s DND-om iz cijele Hrvatske, posebice u okviru akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“,

 

Očekivani rezultati:

 • unapređenje djelovanja

 

Ciljna skupina: osnovna Društva Naša djeca, lokalne i regionalne uprave

Vremenski okvir: tijekom godine

 

ORGANIZACIJSKI RAZVOJ DND-a Virje

 

Aktivnosti:

 • organiziranje redovnih izvještajnih skupština DND-a
 • prezentacija rezultata u javnosti i na stručnim skupovima tijekom godine
 • informiranje članstva o aktualnim trendovima u području civilnog društva
 • komunikacija s lokalnom zajednicom za pružanje podrške radu DND-a u svojoj sredini (osiguravanje prostora za rad, financijske potpore i priznanja za rad volontera)
 • promocija volonterstva i volonterskog rada
 • promoviranje rada DND u javnosti, u medijima i na društvenim mrežama
 • uvođenje inovativnih znanja u organizacijski razvoj udruge i medijsko predstavljanje
 • osmišljavanje i izrada promotivnih-paketa DND (letak, majice i sl.)

 

Očekivani rezultati:

 • edukacija članstva i volontera
 • povećanje prepoznatljivost i prisutnost  DND u medijima, općoj javnosti, te među donatorima

 

Ciljna skupina: lokalna zajednica, partneri i suradnici na projektima za djecu, mediji, donatori.

Vremenski okvir: tijekom cijele godine.

Financijska sredstva: troškove ove aktivnosti pokrivati iz članarina DND-a i donacija.

 

Predsjednica DND-a Virje
Danijela Večenaj