Dječji tjedan

Dječji tjedan

Dječji tjedan obilježava se svake godine prvog tjedna u mjesecu listopadu. Moto obilježavanja svake godine je Ljubav djeci prije svega a ono što mi rado učimo i potičemo kod djece je promocija dječjih prava, te jačanje dječje participacije u lokalnoj zajednici. Središnje događanje je okupljanje djece na raznim aktivnostima kroz cijeli tjedan i javno iznošenje poruka odraslima te poneki susret dječje delegacije s načelnikom. Aktivnu ulogu u toj akciji imaju članovi Dječjeg foruma koji i predlažu okvirnu temu poruka djece. Tako su nastale ideje što bi radili da su oni na mjestu načelnika, što ih smeta u ponašanju odraslih, zašto je važna roditeljska ljubav, što treba napraviti da se spriječi nasilje nad djecom i slično.

U tom tjednu surađujemo s Narodnom knjižnicom te održimo radionicu Cjeloživotnog učenja svake godine s novom temom.

Organiziramo dan društvenih igara za djecu i roditelje te sportske igre. U završnom dijelu dječjeg tjedna tradicionalno održavamo projekt Jabuka na dar gdje učenike Osnovne škole Virje i Dječjeg vrtića Zrno darujemo jabukom u znaku pridržavanja zdrave navike prehrane.