Povijest Društva

Povijest Društva

Društvo “Naša djeca”

Na inicijativu djelatnika Osnovne škole, osobito tadašnjeg ravnatelja Krunoslava Mišića i učiteljice Magice Matoničkin i uz potporu roditelja,30. travnja 1954. godine osnovano je Društvo “Naša djeca” Virje. Društvo je vodio Upravni odbor koji je izabran na prvoj Skupštini. Za prvog predsjednika bio je izabran Ivan Pavunić, a članovi odbora su bili: Marija Bušić, Stjepan Benko, Josip Đukešić (blagajnik), Ljuba Dobrila, Marija Kušek (tajnica), Magica Matoničkin, Marija Poljak i Dorica Šipušić, dok su u Nadzorni odbor bili izabrani Katica Grgac i Krunoslav Mišić. Nabavljena je zastava, biljeg i članske iskaznice. U početku je bilo najvažnije pronaći što više članova koji bi se aktivno uključili u rad Društva.

Prva potreba za koju se Društvo zalagalo bilo je osnivanje dječjeg vrtića za djecu čiji roditelji rade u službi ili u poljoprivredi. Tako je 25. kolovoza 1954. godine otvoren Dječji vrtić u Virju koji je u početku bio smješten u prostorijama Osnovne škole. Prva odgajateljica bila je Barica Jadrić. Društvo se neprekidno zalagalo za što kvalitetnije uređenje prostorija vrtića, nabavu što suvremenijeg namještaja, igračaka i ostalog potrebnog pribora i materijala neophodnog za njegov rad.

Kako bi rad Društva bio što kvaliteniji osnivaju se sekcije zadužene za pojedine zadatke i aktivnosti:

  • Sekcija za dječji vrtić je vodila brigu o izgradnji i urđivanju djećjeg igrališta, nabavci i postavi dječjih igračaka, dovozu pijeska na igralište, postavi klupa, a treba napomenuti da je sekcija organizirala pomoć vrtiću kod pripreme priredaba (savjetodavnu, radnu i novčanu) već prema potrebama.
  • Sekcija za malo kino svake je nedjelje prije podne u prostorijama Osnovne škole prikazivala dijafilmove uz pričanje dječjih priča uglavnom za djecu predškolske dobi.
  • Sekcija za rad s djecom školske dobi zalagala se za prikupljanje novčanih priloga za poklon-pakete u Danima dječje radosti, a posebna im je briga bila pronaći i okupiti siromašniju djecu za koju se se pripremali posebni darovi Djeda Mraza (odjeća, igračke i slatkiši).
  • Sekcija za obiteljski odgoj radila je u zimskim mjesecima s ciljem pomoći prvenstveno roditeljima organizirajući za njih predavanja s temama o poteškoćama u odgoju djece, životu djeteta u obitelji te pojavama u pubertetu.
  • Sekcija za organiziranje ljetovanja radila je u ljetnim mjesecima. Članovi ove sekcije bili su zaduženi za pripremu i organiziranje dječjih ljetovanja.

Zalaganjem članova i po ukazanoj potebi Društvo kupuje staru primorsku kuću u Selcu 1960. godine koja je pripremljena poslužiti kao odmaralište za ljetovanje virovske predškolske i školske djece, ali i djece iz drugih mjesta bivše općine Đurđevac.

Društvo “Naša djeca” Virje član je Saveza Društava “Naša djeca” od samog osnutka. Od Saveza svako društvo dobiva stručno-pedagoške upute o organizaciji rada, a naše se Društvo uključuje prema mogućnostima. Svake godine u božićno vrijeme prodajemo UNICEF-ove čestitke od kojih novac odlazi za djecu svijeta. Tijekom godine rado se uključujemo u prikupljanje dobrovoljnih priloga u humanitarnim akcijama namijenjenima djeci.

Suradnja Društva i Osnovne škole Virje oduvijek je bija uspješna i usko povezana. Učitelji su se aktivno uključivali u organiziranje aktivnosti rada s djecom: 19. lipnja 1960. godine pripremljen je Dječji sajam, Modna revija 1963., a Djeca pjevaju, Cvjetni korzo i Parada maski 1966. godine.

Svake se godine pripremao prigodni program i božićno darivanje djece. Tijekom školske godine obilježava se Dječji tjedan kojim se želi potaknuti djecu na kreativnost i veselje (biciklijada, sportska natjecanja, crtanje na asfaltu, likovno i literarno stvaralaštvo).

Pri Društvi “Naša djeca” djeluje i Dječji forum kojemu je svrha upoznavanje dječjih prava i dužnosti iz Konvencije UN-a, razvijanje suradnje i prijateljstva, govornog i pismenog izražavanja iznoseći slobodno svoje misli i stavove.

Glavna aktivnost Društva “Naša djeca” danas je organizacija ljetovanja u vlastitom odmaralištu u Selcu. Stara kuća koja je kupljena 1960. godine doživjela je nekoliko preuređenja, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete boravka. Svake je godine u odmaralište dolazilo sve više djece tako da je stara kuća postala premalena te se javlja želja i potreba za proširenjem i dogradnjom. Uređenje odmarališta teklo je ovisno o novčanim sredstvima s kojima je Društvo raspolagalo, budući da je jedini samostalni izvor bilo ljetovanje.Godine 1966. za potrebe proširenja kupljeno je zemljište iza kuće. Kupnju zemljišta, osim vlastitim sredstvima, financirala je tadašnja Općina Virje, a isto tako sa skromnim sredstvima su se uključili i HPD “Ferdo Rusan” iz Virja te Društvo “Naša djeca” iz Molvi kojima je to kasnije vraćeno.

Kod ishođenja građevinske dozvole za dogradnju pojavilo se puno teškoća koje su riješene zahvaljujući velikoj upornosti i trudu tadašnjepredsjednice Magice Matoničkin. Na kupljenom zemljištu (današnje dvorište) izgrađena je kuhinja, restoran, soba za kuharice i podrum, a natkrivena je i terasa u prizemlju. 1971. godine dograđuje se kat na kojem se dobivaju četiri sobe s uređenim sanitarnim čvorovima, a nabavljen je i novi namještaj i oprema za kuhinju. Od 1988. godine uređuje se pročelje odmarališta, popločeno je dvorište i stubište, gradi se novi ulaz u dvorište te se veća briga posvećuje uređenju okoliša gdje bi se djeca mogla igrati. Prvo ozbiljnije unutarnje uređenje zgrade počelo je rekonstrukcijom dotrajale elektroinstalacije, a zatim smo uz veliku financijsku pomoć Općine Virje (u vrijednosti oko osamnaest tisuća DEM) krenuli u građevinski rekonstrukciju dotrajale zgrade 1993. godine, a voditelj radova bio je dipl. ing. Marijan Carek. Treba napomenuti da smo tom prilikom uvidjeli kako su stropovi zgrade bili pred urušavanjem te da smo u zadnji tren počeli s radovima.
Za svaki građevinski posao na uređenju odmarališta možemo zahvaliti, dijelom, i dobrovoljnom radu virovskih zanatlija i raznovrsnih majstora iz Virja i okolice koji su nam nesebično i predano pomagali; to su Mato Hasan, Martin Mesarov, Ivan Grahovec, Ivan Grivić, Petar Sabolić, Franjo Kapitanić, Željko Grivić, Mladen Fancev, a teško je sve i nabrojiti. Njihovom stručnom dijelu posla svoj doprinos u dobrovoljnom radu dali su i članovi odbora i članovi društva koji su za to imali vremena i razumijevanja.

Svakim uređenjem željeli smo privući što veći broj djece koja bi došla ljetovati u naše odmaralište. Djeca koja su u početku dolazila u odmaralište ljetovati u Selcu ostajala su u pravilu 14 dana. To je vrijeme bilo dovoljno da se djeca nauče održavati na vodi (plivati). S djecom su radili uglavnom prosvjetni djelatnici, a cjelokupno ljetovanje i organizaciju rada u Selcu vodila je učiteljica Magica Matoničkin. Osim gospođe Matoničkin u odmaralištu su aktivno radili i ostali članovi odbora, prema mogučnostima ili sposobnostima. Prehrana je bila nalik onoj kod kuće budući da su kuharice bile žene iz Virja ili kuharice iz vrtića.

Veliku pomoć Društvo prima od Crvenog križa Đurđevac, koji je darovao opremu: deke, posteljinu, namirnice i pomogao ljetovanje siromašne djece. Da bi rad odmarališta mogao nesmetano teči pomogle su i virovske radne organizacije, koje su u to vrijeme, a neke od njih i danas, uspješno poslovale u Virju; Voćeprodukt, Pobjeda, Poljoprivredna zadruga, a u novije vrijeme INA-Naftaplin.

Suradnja s lokalnom zajednicom u Selcu uvijek je bila dobra pa smo prepoznatljivi i pod samim nazivom mjesta Virja. U zimskim mjesecima kada u našem odmaralištu nema gostiju za odmaralište brinu naši domari Desa i Pero Brozović, koji rado priskoče u pomoć i kod popravaka tijekom ljetovanja.

S obzirom na sve veću potrebu organiziranja slobodnog vremena i vremena odmora Dječje odmaralište Društva “Naša djeca” Virje u Selcu ugošćuje sve veći broj djece. Prije desetak godina tu je dolazilo do desetak smjena, svaka u trajanju od po sedam dana. Odgajatelji i učitelji koji rade s djecom nikad nisu promijenili svoje zadaće, samo ih nadopunjuju. Odgojno-obrazovni rad počiva na osvješćivanju pristojnog ponašanja u skupini, restoranu, spavaonici, na plaži te stjecanje osnovnih higijenskih navika. Posebno se naglašava potreba čuvanja imovine Odmarališta.

Ugovaranje ljetovanja godinama smo radili po osnovnim školama, sami članovi Odbora ili Komisije za ljetovanja, a posljednjih nekoliko godina ugovaranje ljetovanja prepustili smo Turističkoj agenciji “Kompas” iz Bjelovara.

Tijekom ljetnih mjeseci, u radu i aktivnostima u Odmaralištu posebno je važno istaknuti postojanje škole plivanja. Školu plivanja su u početku vodili učitelji i odgajatelji djece koja su bila u odmaralištu, a posljednjih desetak godina Društvo ostvaruje suradnju s Kineziološkim fakultetom (FFK) iz Zagreba i to s prof. Borisom Neljakom s kojim dogovarmo Školu plivanja kao ljetnu praksu studenata treće godine.

Godine 1994. društvo obilježava 40. godišnjicu osnutka. Tom prilikom na svečanu sjednicu su pozvani svi članovi Društva, kao i naša počasna predsjednica gospođa Magica Matoničkin, kojoj smo u znak zahvalnosti poklonili Zlatno srce za sve što je učinila za doborbit Društva. Ist tako na samoj svečanosti DND Virje je od svog dugogodišnjeg člana Petra Ferenčić i supruge, odnosno poduzeća “Ferkomerc” dobilo na poklon svečanu zastavu Društva, a na sjednici je prezentiran i film o 40. godina DND-a Virje autora Dražena Pokeca.

Do sada je Društvo vodilo petoro predsjednika: Ivan Pavunić, Marijan Puškaš stariji, Magica Matoničkin, Barica Jadrić i Josip Adaković.

U kolovozu 2001. godine, u nazočnosti članova Izvršnog i Nadzornog odbora, desetak članova Društva, obitelji Magičine kćeri Pavice, zatim HPD “Ferdo Rusan” Virje, našeg dosadašnjeg župnika prečasnog gospodina Gustava Kuzmića, kao i uglednika iz Selca te naših sponzora i Virovaca koji su se zatekli u Selcu, otkrivena je spomen-ploča u znak zahvalnosti utemeljiteljici Odmarališta i osnivačici DND-a Virje, Magici Matoničkin.

2003. godine održana je Izborna skupština Društva kojom je u Izvršni i Nadzorni odbor ušlo pomlađeno članstvo. Tada su nakon dugogodišnjeg aktivnog rada u Društvu Odbore napustili: Barica Jadrić, Petar Ferenčić, Slava Zidar, Mato Hasan, Alojz Želimorski, Ivan Sabolić i Dušan Koščić, a dva ili tri mandata prije toga: Ankica Cvitković, Ljubica Šprajc i Ivan Bezjak.

Članovi Izvršnog odbora od 2003. godine su: Josip Adaković (predsjednik), Stjepan Pavelić (dopredsjednik), Damir Embreuš (tajnik), Ivanka Turković (blagajnica), Drago Hatadi, Vlado Hrženjak, Dražen Koščić, Jasminka Marčinko, Martina Molnar, Maja Šoš, Snježana Vujčić, Zlatko Pintar, Marija Pokec. U Nadzorni odbor izabrani su Marijana Kovačić (predsjednica), Josip Petričec i Nada Kemenović (od godišnje Skupštine u veljači 2004.)

Po smjeni generacija novi Odbor uhvatio se u koštac s novim izazovima. Izvršni je odbor uvidio potrebu rekonstruiranja i podizanja standarda življenja i boravka u Odmaralištu. Radi toga je po drugi put zamolio i uključio dip. ing. marijana Careka za izradu idejnog rješenja adaptacije odmarališta unutar postojećih gabarita i izgradnju dviju novih prostorija. Dograđenim se prostorom smanjio broj postelja u prenapučenim sobama, izgrađen je novi sanitarni čvor, povečao se garderobni prostor, izgrađene su nove stube za ulazak u suteren što uvelike doprinosi kvalitetnijem smještaju u Odmaralištu. Za ovu adaptaciju Općina Virje nam je iz svog proračuna za 2003. godinu namijenila sto tisuća kuna, koje se uz naših šezdeset tisuća bile dovoljne za ono što smo planirali.

Povodom 50. godišnjice osnutka, Društvu “Naša djeca” Virje je povodom Dana općine Virje, dodijeljeno najviše općinsko priznanje Povelja plašt sv. Martina. Povelja se dodjeljuje za neprekidni pedesetogodišnji rad s djecom i za djecu. Ovo najviše općinsko priznanje nagrada je ne samo ovom vodstvu, nego i svim vodstvima do sada, kao i poticaj za još uspješniji rad generacija koje dolaze.

Želja nam je uslugu u Odmaralištu poboljšati i proširiti osobito za djecu i mlade koji dio svojeg slobodnog vremena žele provesti ljetujući u Selcu. Zato nastojimo uvesti nekoliko novih aktivnosti kao što su: sportske aktivnosti kroz organizirane kampove, učenej stranih jezika te različite radionice uz stručno vodstvo. Škola plivanja neizostavni je sadržaj koji ne bismo željeli ugasiti.Nadamo se da će naša nastojanja potaknuti djecu, mlade i njihove roditelje, ali i ljude starije dobi da nam ukažu povjerenje i dođu u naše Odmaralište u koje polažemo puno nade, a i sto tako da se što više mladih suradnika uključi u naš rad.