DND Virje

DND Virje

Dobro došli na stranice DRUŠTVA NAŠA DJECA VIRJE koje je osnovano 1954. godine.

Društvo Naša djeca Virje je dobrovoljna, nevladina, neprofitna, nepolitička, edukativna i humanitarna udruga građana, roditelja i prijatelja djece. DND Virje već niz godina provodi programe, akcije i aktivnosti za dobrobit djece i uključuje se u projekte koje organizira Savez društava naša djeca Hrvatske.

Društvo se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva s ostalim društvima u Republici Hrvatskoj, udružilo u Savez društava Naša djeca Hrvatske, u kojem preko svojeg izabranog predstavnika ostvaruje prava i obveze članice Saveza DND-a.

Ciljevi DND-a Virje su:

 • poticanje i kvalitetno vođenje osmišljenih aktivnosti s djecom i za djecu u njihovom slobodnom vremenu na temelju interesa i želja djece
 • pokretanje akcija za upoznavanje, promicanje i ostvarivanje prava djeteta
 • podrška i pomoć roditeljima u razvoju i odgoju, te zdravom odrastanju djece

 

Osnovno polazište za rad DND Virje je Konvencija UN-a o pravima djeteta, a osnovne zadaće DND-a ostvaruju se:

 • u izravnom radu s djecom i za djecu, poticanjem djece na druženje, igru i razvijanje njihovih stvaralačkih, zabavnih i društvenih aktivnosti u slobodnom vremenu
 • upoznavanje djece s pravima djeteta i putem Dječjih foruma iskazivanje dječjeg mišljenja o svim pitanjima koja ih se tiču u životu i razvoju lokalne i šire zajednice
 • provedba širih društvenih akcija kao što su: Dječji tjedan, Gradovi i općine prijatelji djece, Međunarodni dječji dan, Dan igara, Dan zdravlja i slično
 • organiziranje edukativnih programa i savjetovanja za roditelje, čestitka roditeljima novorođenog djeteta
 • iniciranje izgradnje i opreme dječjih igrališta i drugih prostora za djecu
 • uključivanje u akcije preventivne zdravstvene zaštite djece
 • organiziranje i izvedba priredbi, izložbi, susreta, savjetovanja, dječjih i DND tombola sukladno zakonu, izrada i prodaja  prigodnih čestitki, razglednica i suvenira, te opreme za sadržajno korištenje slobodnog vremena djece, provođenje drugih akcija i aktivnosti za dobrobit djece uvrštenih u godišnji program rada DND-a, radi stjecanja namjenskih sredstava isključivo za ostvarivanje i unapređenje programskih aktivnosti DND-a.

 

Projekti i akcije po kojima je DND prepoznatljiv su:

 • Dan igara
 • Dječji tjedan
 • Dan zdravlja
 • Dan obitelji i Majčin dan
 • Kreativne radionice
 • Dan Konvencije UN-a o pravima djeteta
 • Martinjske igre