Browsed by
Tag: uređenje

Uređenje odmarališta DND-a Virje u Selcu

Uređenje odmarališta DND-a Virje u Selcu

Društvo Naša djeca Virje zbog potreba usklađivanja sa zakonskim odredbama i daljnjeg poslovanja, osnovalo je poduzeće koje vodi brigu i upravlja odmaralištem. Poduzeće se zove Virovski dom d.o.o., putnička agencija i usluge na adresi Trg Stjepana Radića 7 u Virju. Odlukom osnivača, Skupštine DND-a Virje, direktorom je imenovan Josip Adaković, a upraviteljica odmarališta ostaje Martina Molnar koja je ujedno i predsjednica DND-a Virje. Vlasništvo nad odmaralištem je neupitno, vlasnik je DND Virje, a poduzeće Virovski dom ugovorom plaća najam DND-u…

Read More Read More