Nagrada “Emil Paravina”

Nagrada “Emil Paravina”

U studenom 2021. godine bio je raspisan natječaj za postignuća djece na području aktivne dječje participacije i dječjih prava.

Nagradu „Emil Paravina“ pokreće Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske za postignuća na području aktivne dječje participacije i dječjih prava. Riječ je o prvoj godišnjoj nagradi za prava djeteta i aktivno dječje sudjelovanje koja se dodjeljuje baš djeci. Nagradom se želi potaknuti djecu na zalaganje za dječja prava, čiji se glas poštuje, čuje i uvažava. Emil Paravina je bio vrhunski pedagog, humanist i zagovaratelj dječjih prava.

Svrha dodjeljivanja Nagrade je: poticanje djece na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice i uključivanje u procese odlučivanja i aktivno građanstvo, osnaživanje djece za nositelje promjena u društvu, sposobnih braniti ljudske vrijednosti, jednaka prava i mogućnosti, prava djeteta, demokraciju, senzibiliziranje javnosti na važnost promicanja vrijednosti Konvencije UN-a o pravima djeteta u svakodnevnom životu i u društvu.

Na spomenuti natječaj odlučili smo se prijaviti u kategoriji skupina djece, i to baš članove Dječjeg foruma „Iskrice“. Na svim našim radionicama brinemo o pravima djeteta i participaciji djece u društvo. Zahvalni smo što su nam stigle brojne zahvalnice i u istom tonu nastavljamo i dalje.

Comments are closed.