Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta

20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djeteta, međunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju je potpisalo 196 država, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u povijesti. Vlada Republike Hrvatske donijela je posebnu odluku kojom se na temelju notifikacije o sukcesiji od bivše države Hrvatska smatra strankom Konvencije o pravima djeteta od dana osamostaljenja, 8. listopada 1991. godine.

Dječji forum “Iskrice”, obilježio je ovaj dan gdje se obilježavaju prava djeteta. Zadatak svakog polaznika foruma, bio je nabrojati čim više prava djeteta. Između svih tih prava, morali su odabrati 2 i nacrtati. Dječje glavice bile su prepune ideja, pa su se tako našla neka dječja prava poput: imam pravo na obitelj, dom, prijatelje, ljubav, kućne ljubimce, sport, obrazovanje, stil, prirodu i sl. Ovo su naši radovi.

Nažalost nemaju sva djeca svijeta ista prava. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše što može. Sva su prava povezana i jednako važna. 

Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava.

Comments are closed.