Godišnja izborna skupština DND-a

Godišnja izborna skupština DND-a

Društvo „Naša djeca“ Virje 25.ožujka održalo je redovnu godišnju, ujedno i izbornu Skupštinu.
Na Skupštini iznesena su izvješća o radu Društva, Dječjeg foruma „Iskrice“ te o radu poduzeća
Virovski dom d.o.o.
Kako je Skupština bila izborna u sastavu Izvršnog i Nadzornog odbora došlo je do malih promjena.
Drago Hatadi i Mario Brcković odlučili su svoja mjesta prepustiti novim članovima. Tako sadašnji
sastav u sljedeće četiri godine čine članovi Izvršnog i Nadzornog odbora.
Izvršni odbor : Marijan Cepetić, Tomislav Embreuš, Kristina Filipović, Iva Hrženjak, Marina Makar,
Jasminka Marčinko, Martina Molnar, Maja Šobak, Maja Šoš, Kristinka Turković i Danijela Večenaj
Nadzorni odbor : Igor Fuchs, Mladen Fancev i Mirela Frajt
U naredne četiri godine predsjednica Društva ostaje Danijela Večenaj, a potpredsjednik Marijan
Cepetić.
U planu rada predsjednica izražava želju za novim članovima Društva i Dječjeg foruma, prigodno
obilježavanje datuma važnih za život djece u Virju te vlastiti prostor za rad s djecom, organizaciju
raznih radionica i događanja.

Comments are closed.