Društvo “Naša djeca” obilježilo Konvenciju o pravima djeteta

Društvo “Naša djeca” obilježilo Konvenciju o pravima djeteta

Svijet je dao obećanje da će svoj djeci osigurati jednaka prava kada je 20. studenoga 1989. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Konvenciju o pravima djetetameđunarodni dokument kojim se priznaju prava djece u cijelome svijetu. Konvenciju su potpisale 194 države (među kojima i Hrvatska), čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti.

Konvencija obećaje svakom djetetu i mladoj osobi (do 18 godina) na svijetu pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, prehranu, smještaj, igru, uvažavanje, poštovanje, zaštitu od diskriminacije, iskorištavanja, nasilja… i još mnogo toga. (UNICEF)

U sklopu tog dana, Iskrice i Forumaši osmislili su poruke dječjih prava i objavili u bobnjaru. Obilježili smo taj dan i igrali igru kojom smo upoznali prava djeteta, a samim time i skrenuli pažnju na djecu koja nažalost nemaju prava kao i mi.  

Comments are closed.