DJEČJI FORUM OBILJEŽIO DAN KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

DJEČJI FORUM OBILJEŽIO DAN KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA

Konvencija o pravima djeteta je međunarodni dokument, usvojen na Glavnoj skupštini Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, a sadrži univerzalne standarde koje država stranka Konvencije (tj. koja ju je potpisala i ratificirala) mora jamčiti svakom djetetu. U Konvenciji se govori, prije svega, o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obvezama brojnih društvenih čimbenika glede zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojemu se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu.

Kao i svake godine, članovi Dječjeg foruma „Iskrice“ razgovarali su o pravima
djeteta, održali radionicu, izradili slikovnicu o dječjim pravima i snimili prigodni
video u nastavku. Razgovarali smo i o tome, kako nažalost nisu svugdje u svijetu
ista prava djece. Naši članovi iskazali su nezadovoljstvo onim dijelovima svijeta
gdje djeca od malih nogu moraju raditi i ne mogu uživati u djetinjstvu.

Radionica nam je bila poučna, ali i kreativna. Pogledali smo neke slikovnice na navedenu temu i tako završili druženje.

Comments are closed.