Dan zdravlja

Dan zdravlja

Nastavili smo naš prošlogodišnji projekt pod nazivom “Zdravljem u bolji život”, a taj projekt nam je sufinancirala naša županija. Veselimo se nastavu naših aktivnosti i radionica.

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja. Ovogodišnjim motom „Moje zdravlje – moje pravo” želi se naglasiti da je pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi temeljno pravo. Na tom se načelu temelji i europska zdravstvena unija koju gradimo od 2020. kada nas je pogodila pandemija bolesti COVID-19. Tijekom pandemije EU je osigurao da svi građani EU-a imaju pristup sigurnim i učinkovitim cjepivima u isto vrijeme i pod istim uvjetima. 

Pandemija je ukazala na potrebu za koordinacijom europskih zemalja radi zaštite zdravlja građana. Na temelju stečenih iskustava Komisija gradi snažnu europsku zdravstvenu uniju na sljedeće načine: 

  • donosi nova pravila o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju i osniva tijela za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize kako bi bili pripravniji na buduće prijetnje zdravlju i zdravstvene krize 
  • jača ulogu Europske agencije za lijekove i Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti 
  • provodi reformu zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima koja će svim građanima osigurati pravodoban pristup cjenovno pristupačnim lijekovima 
  • uvodi europski prostor za zdravstvene podatke koji će građanima, istraživačima i oblikovateljima politika omogućiti da iskoriste puni potencijal digitalnih zdravstvenih podataka na dobrobit pacijenata 
  • pokreće europski plan za borbu protiv raka, jedan od najambicioznijih i najsveobuhvatnijih planova za borbu protiv raka u svijetu, za koji je osigurano 4 milijarde eura sredstava EU-a 
  • radi na uklanjanju stigmatizacije građana koji žive s problemima mentalnog zdravlja  

Dječji forum “Iskrice” obilježio je ovaj značajni dan. Kreativno smo se izrazili, pojeli jabuke, prisjetili se popularne izreke “Jedna jabuka na dan, tjera liječnika iz kuće van”. Na kraju radionice popili smo svježi sok od jabuke.

Comments are closed.